Servisné oddelenie

BMC ASISTENCIA hot line: +421 903 241 939


Servis IVECO

Branislav Treplán
Vedúci servisu
mobil: +421 903 793 749
e-mail: treplan@agrotecslovensko.sk                   
 

Jakub Fruni
Prijímací technik IVECO
tel: +421 37 692 68 00
mobil: + 421 911 046 214
e-mail: fruni@agrotecslovensko.sk     

Ing. Maroš Horváth
Prijímací technik IVECO
tel: +421 37 692 68 00
mobil: +421 911 046 215
e-mail: horvath@agrotecslovensko.sk
Dušan Bojda
Prijímací technik IVECO
tel: +421 37 692 68 00
mobil: +421 911 046 212
e-mail: bojda@agrotecslovensko.sk

Radoslav Halás
Prijímací technik IVECO
tel: +421 37 692 68 01
mobil: +421 903 703 057
e-mail: halas@agrotecslovensko.sk

 

 


Servis JEEP a FIAT Professional

Mario Papp
Prijímací technik JEEP a Fiat Professional
tel.: +421 911 719 508
e-mail: papp@agrotecslovensko.sk

 

 

Jeep Iveco Fiat